CDBA Youth Race Results
May 3, 2003 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 17, 2004 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 17, 2005 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 22, 2006 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 21, 2007 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 19, 2008 Lake Merced, San Francisco, California (Results Not Available) N/A
April 18, 2009 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 24, 2010 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 16, 2011 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 21, 2012 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 27, 2013 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 26, 2014 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 28, 2015 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 23, 2016 Lake Merced, San Francisco, California Results
April 22, 2017 Lake Merced, San Francisco, California Results